NE104解决方案

方案介绍:
NE104特别适用于网吧、中小手机赢钱得捕鱼游戏及智能小区等网络中,传输数据无需占用CPU时间,可以不经由CPU直接和内存进行数据交换,从而减轻主机负载。配合Netcore千兆上联智能网管交换机或千兆管理型交换机,可组建经济高效得千兆网络。
相关产品:
        NR255P          上网行为管理路由器
        NSW1824       千兆安全交换机
        NSD1324D     千兆交换机

相关产品

暂时不内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。

你可能还想找

暂时不内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。